Nor-log Gruppen AS – Hauer Rauma AS / Hauer AS / Fafe Trans AS / Fafe LBT AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Godstransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nor-log Gruppen AS (org.nr. 922 694 362) erverver 49,90 % av aksjene i Hauer Rauma AS (org.nr. 970 980 873), 49,90 % av aksjene i Hauer AS (org.nr. 992 316 802), 50,10 % av aksjene i Fafe Trans AS ( org.nr. 984 661 460) og 50,00 % av aksjene i Fafe LBT AS (org.nr. 991 071 024)