Nordic Tyre Group AB – RAC Tyres AS / Starco Norge AS (operative deler)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av dekk og felger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordic Tyre Group AB (org.nr. 559203-6700 Sverige) erverver enekontroll over RAC Tyres AS (org.nr. 997 882 997)  og de operative delene av Starco Norge AS (org.nr. 934 531 345)