Norgesbakeriene Holding AS – Fruens Holding AS (under navneendring fra Athomstart Invest 822 AS)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Baker- og konditor

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norgesbakeriene Holding AS (org.nr. 996 860 760) erverver enekontroll over Fruens Holding AS (under navneendring fra Athomstart Invest 822 AS) (org.nr. 930 914 630)