NTS ASA – SalmoNor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.06.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NTS ASA (org.nr. 814 520 242) erverver enekontroll over SalmoNor AS (org.nr. 952 662 813)