OBOS BBL – Solon Eiendom Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utvikling av byggeprosjekter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OBOS BBL (org.nr. 937 052 766) erverver 25,2 % av aksjene i Solon Eiendom Holding AS (org.nr. 927 679 949), og vil etter gjennomføringen øke sin eierandel til 75 % av aksjene, og dermed overta kontrollen over Solon.