OneCo AS – Rejlers Telecom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift, vedlikehold og noe utbyggingstjenester til operatører av telekommunikasjonsnettverk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.06.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

OneCo AS (org.nr. 996 324 826) erverver 100 % av aksjene i Rejlers Telecom AS (org.nr. 920 540 929)