Open Air Group AB – Aclima AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossistsalg av fritidsklær

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Open Air Group AB (org.nr. 559107-2854 Sverige) erverver 100% av aksjene i Aclima AS (org.nr. 928 836 851)