Otera Infra AS – Oppland Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroentreprenørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.10.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Otera Infra AS (org.nr. 995 845 067) erverver 100 % av aksjene i Oppland Elektro AS (org.nr. 986 885 358)