P Meidell Holding AS – Kaspo Maskin AS / Wictus AS / Wictus Reus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mekanisk industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.12.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

P Meidell Holding AS (org.nr. 929 450 604) erverver 100 % av aksjene i Kaspo Maskin AS (org.nr. 959 090 750), Wictus AS (org.nr. 995 182 165) og 60 % av aksjene i Wictus Reus AS (org.nr. 831 014 822)