Pam AS – Bara Fastfood AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: pizzarestaurantmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Pam AS (org.nr. 945 801 204), oppkjøp av Bara Fastfood AS (org.nr. 980 253 740).Meldt til Konkurransetilsynet