Peab Anlegg AS – Arne Olav Lund AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygge- og anleggsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Peab Anlegg AS (org.nr. 913 502 566) erverver 90,4 % av aksjene i Arne Olav Lund AS (org.nr. 914 004 330)