Peab Anlegg AS – HGT AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anleggsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Peab Anlegg AS (org.nr 913302566) erverver av 90,1 % av aksjene i HGT AS (org.nr. 947563580)