Polaris Private Equity IV K/S – SSG Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skade-, eiendoms- og industriservice

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.10.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Polaris Private Equity IV K/S (Cvr. Nr. 36 48 65 97 Danmark) erverver 100 % av aksjene i SSG Norge AS (org.nr. 884 367 522)