Posten Norge AS – Espeland Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Posten Norge AS (org.nr. 984661185) erverver 100% av aksjene i Espeland Transport AS (org.nr. 974341565)