ProData Consult AS – Bragd Consulting Network AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IKT konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ProData Consult AS (org.nr. 999 536 999) erverver enekontroll i Bragd Consulting Network AS (org.nr. 914 717 930)