Ratos AB – DIAB Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg til industrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ratos AB (org. nr. 556008-3585, Sverige) erverver inntil 48 % av de resterende aksjene i DIAB Group AB (org. nr. 556603-1711, Sverige) og oppnår enekontroll i selskapet