Recover AS – Bjerklind Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rehabilitering, vedlikehold og oppussing av bygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Recover AS (org.nr. 995 761 440) erverver enekontroll over Bjerklind Bygg AS (org.nr. 942 528 531)