Ruter AS – Trafikanten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Informasjon- og kundeserviceorgan for kollektivtrafikken

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ruter AS (org. nr. 991609407) erverver enekontroll i Trafikanten AS (org. nr. 991592954)