Salvesen & Thams AS – Bitastad AS / Vitux Group AS / Digital Markedsplass AS / Wiski Capital AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringsmidler, kosttilskudd, digital markedsplass for renholdere, investering i teknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.06.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Salvesen & Thams AS (org.nr. 999 104 428) erverver enekontroll over Bitastad AS (org.nr. 919 357 436) / Vitux Group AS (org.nr. 990 357 242) / Digital Markedsplass AS (org.nr. 980 306 569) / Wiski Capital AS (org.nr. 920 032 273)