Salvesen & Thams AS – Mylna Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Treningsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Salvesen & Thams AS (org.nr. 999 104 428) erverver 100 % av aksjene i Mylna Gruppen AS (org. nr. 994 873 687)