Scale Aquaculture Group AS – Skala Maskon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industrielle maskiner til oppdrettsnæring og matvareprodusenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.01.2023

Status ikon Status: Under behandling

Scale Aquaculture Group AS (org.nr. 919 178 086) erverver 100 % av aksjene i Skala Maskon AS (org.nr. 961 353 998)