Scandza AS / Umoe Restaurants AS – Westend Bakeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bakerivarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Scandza AS, org.nr. 892 683 042 og Umoe Restaurants AS, org.nr 992 249 870 oppnår felleskontroll over Westend Bakeri AS, org.nr. 914 531 616