Skion Water International GmbH – Enwa AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tjenester innen vannbehandling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.01.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Skion Water International GmbH (org.nr. HRB 14708 Tyskland) erverver 100 % av aksjene i Enwa AS (org.nr 983 298 664)