Solid Gruppen AS – Håndverkeriet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppføring av bygninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Solid Gruppen AS (org.nr. 989189891) erverver 65 % av aksjene i Håndverkeriet AS (org.nr. 945565594)