Sopra Steria AS – Eggs Design AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sopra Steria AS (org.nr. 910 909 088) erverver alle aksjer i Eggs Design AS (org.nr. 913 401 913)