Sport 1 Gruppen AS – Løplabbet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sportsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.07.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sport 1 Gruppen AS (org.nr. 966 459 034) erverver 95 % av aksjene i Løplabbet AS (org.nr. 992 731 559)