St1 Norge AS – Biogass Energi Aksdal AS / Biogrønn AS / Knapphus Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drift og salg av drivstoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

St1 Norge AS (org.nr. 913 285 670) erverver 33,33 % og felles kontroll i Biogass Energi Aksdal AS (org.nr. 997 030 834) sammen med Biogrønn AS (org.nr. 925 861 693) og Knapphus Energi AS (org.nr. 962 956 491)