Stabburet AS – Dagens AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringsmiddelvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stabburet AS (org. nr. 916170858) erverver samtlige aksjer i Dagens AS (org. nr. 987022604)