Stangeland Gruppen AS – Betongvirksomheten til Herda Totalentreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betongvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Stangeland Gruppen AS (org. nr. 916 193 4169) erverver enekontroll over betongvirksomheten til Herda Totalentreprenør AS (org.nr. 976 176 014)