Sweco Norge AS – Arcasa Arkitekter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Arkitekttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Sweco Norge AS (org.nr. 967 032 271) erverver enekontroll i Arcasa Arkitekter AS (org.nr. 940 199 972)