Swedbank AB – Payex Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bank-/finans- og betalingstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Swedbank AB (org.nr. 502017-7753 Sverige) erverver enekontroll over Payex Holding AB (org.nr. 556714-2798 Sverige)