Sweep Bidco AS – Cares AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Renhold- og kantinetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.07.2024

Status ikon Status: Under behandling

Sweep Bidco AS (org.nr. 933 584 305) erverver 100 % av aksjene i Cares AS (org.nr. 917 860 904)