Swerock AS – Frøseth AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pukk, grus, asfalt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Swerock AS (org.nr. 983 065 309) erverver 100% av aksjene i Frøseth AS (org.nr. 953 323 141)