Tellus Caravan og Fritid AS – Ferda Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av campingvogner og bobiler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.11.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ferda HoldCo (under stiftelse) erverver enekontroll over Tellus Caravan og Fritid AS (org.nr. 926 015 680) og Ferda Norge AS (org.nr. 919 639 466)