TGS AS – Spectrum ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Seismiske data og seismikktjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TGS AS (org.nr. 920927432) overtar samtlige aksjer i Spectrum ASA (org.nr. 992470763)