Tine BA – Fjordland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tine BA (org.nr. 947 942 638), kjøp av 1,4 prosent av aksjene i Fjordland AS (org.nr. 936 661 386), økning av eierandelen til 51,1 prosent