Toyota Drammen AS – Funnemark AS virksomheter lokalisert på Kongsberg og Hokksund

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilsalg og verkstedstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.04.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Toyota Drammen AS (org.nr. 947 602 330) overtar kontroll over Funnemark AS (org.nr. 911 876 493) sine virksomheter lokalisert på Kongsberg og Hokksund