Upheads BidCo AS – Upheads AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Upheads BidCo AS (org.nr. 987 399 066) erverver 100 % av aksjene i Upheads AS (org.nr. 980 893 936)