Vectura AS og Skanlog AS – etablering av fellesforetak

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Logistikktjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.06.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Vectura AS (org.nr. 930356824) og Skanlog AS (org.nr. 975381781) planlegger å opprette et selvstendig fungerende fellesforetak.