Velde Asfalt AS – Skanska Industrial Solutions AS, (asfaltvirksomheten i Oslo og Halden)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Asfaltvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Velde Asfalt AS (org.nr. 988 328 731) erverver asfaltvirksomheten til Skanska Industrial Solutions AS (org.nr. 971 234 733) i Oslo og Halden