Verisure Holding AS – Falck Alarm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sikkerhetssystemer- og tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.10.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Verisure Holding AS (org.nr. 997434366) erverver samtlige aksjer i Falck Alarm AS (under stiftelse)