Viatura AS / Nordlie Vekst AS / Espen Rød Holding AS – etablering av fellesforetak Autoria Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilsalg og verkstedstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Viatura AS (org. nr. 970 983 821) / Nordlie Vekst AS (org. nr. 989 020 714) / Espen Rød Holding AS (org. nr. 889 102 802) etablerer fellesforetaket Autoria Holding AS