Visma Norge Holding AS – Acos AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-tjenester og programvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.08.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Visma Norge Holding AS (org.nr. 982 844 576)  erverver enekontroll i Acos AS (org.nr. 922 017 433)