Visma Norge Holding AS – Sticos AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fagsystemer innen regnskap, personal og økonomi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Visma Norge Holding AS (org.nr. 982 844 576) erverver 100 % av aksjene i Sticos AS (org.nr. 934 228 391)