Havilafjord får kjøpe Fjord1

Konkurransetilsynet tillet Havilafjord sitt oppkjøp frå 41 til 67 prosent av aksjane i Fjord1.

Konkurransetilsynet skal vurdere konkurranseavgrensande verknader av fusjonar og oppkjøp.

– Havilafjord sitt kjøp av eigardelar i Fjord1 vil ikkje i vesentleg grad hindre effektiv konkurranse, og dermed kan Havilafjord sitt oppkjøp av eigardelar i Fjord1 tillatast, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Oppkjøpet vart meldt til Konkurransetilsynet  8. september 2016.

Kontaktinformasjon

Gjermund Nese,
avdelingsdirektør
Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77