Høring: Gruppefritak for motorvognsektoren

 

EU-kommisjonen har åpnet en offentlig høring om gruppefritaket for motorvognsektoren: Kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010 av 27. mai 2010 om anvendelse av Traktatens artikkel 101 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden i motorvognsektoren

Gruppefritaket er inntatt i EØS-avtalen og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrifter til EØS-konkurranseloven. Les mer her: https://www.europalov.no/rettsakt/konkurranseregler-for-bilprodusenter-verksteder/id-3804

Hensikten med konsultasjonsprosessen er å samle inn informasjon og synspunkter fra interessenter for å vurdere om og i hvilken grad målene med gruppefritaksforordningen for motorvogner er oppfylt.

Høringens målgruppe er: (i) virksomheter med forretningsvirksomhet i EUs bilsektor, særlig bilprodusenter og forhandlere, produsenter og distributører av reservedeler (autoriserte og uavhengige) samt verksted reparatører (autoriserte og uavhengige), (ii) tilknyttede bransjeforeninger derav, (iii) forbrukerorganisasjoner, samt (iv) akademikere med fokus på EUs konkurranserett og særlig mot bilindustrien. Utover det ovennevnte er høringen åpen for andre interessenter med en mulig interesse knyttet til sektoren.

Interessenter kan bidra i høringen ved å fylle ut en nettbasert spørreundersøkelse.

Mer om bakgrunn for høringen og lenke til undersøkelsen kan finnes her: 

Høringsinnspill kan inngis inntil 25. januar 2021. Det bes om at eventuelle uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.