Høring: Hvordan kan konkurransepolitikken bidra til EU-Kommisjonens «Green deal»

 

Europakommisjonen la 11. desember 2019 frem en melding for EUs grønne vekststrategi – European Green Deal (heretter omtalt som Green Deal). Denne beskriver en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk som går på tvers av politikkområder, og som ivaretar og integrerer bærekraft i videre politikkutforming så vel som i gjennomføring og revisjon av eksisterende regelverk.

Les mer her >>

Målet med EUs konkurranseregler er å fremme og beskytte effektiv konkurranse i markeder. Konkurransepolitikken kan være en komplementær bidragsyter i den grønne vekststrategien. Spørsmålet er hvordan det kan gjøre det mest effektivt.

I den sammenheng ber EU-Kommisjonen om eksterne innspill til hvordan konkurransepolitikken kan understøtte EUs Green Deal, se:

https://ec.europa.eu/competition/information/green_deal/index_en.html 

Formålet med invitasjonen er å samle ideer og forslag fra alle som har en interesse knyttet til «Green Deal og koblingen til konkurransepolitikk, herunder konkurranseeksperter, akademia, industri, miljøgrupper og forbrukerorganisasjoner.

Bidragene vil gi bakgrunn for en konferanse som EU-Kommisjonen planlegger avholdt tidlig neste år, og som vil bringe de forskjellige perspektivene sammen.

Invitasjonen til innspill kan leses her >>

Innspill kan sendes til: COMP-GREEN-DEAL@ec.europa.eu

Frist for innspill er 20. november.

Det bes om at eventuelle uttalelser som inngis til Kommisjonen, sendes i kopi til Konkurransetilsynet. Kopi av eventuelle høringssvar kan sendes elektronisk til post@kt.no.