Offentlig høring – EU-kommisjonens evalueringsprosess knyttet til det vertikale gruppefritaket

EU-kommisjonen har startet en evalueringsprosess knyttet til det vertikale gruppefritaket som utløper 31. mai 2022. I forbindelse med evalueringsprosessen har Kommisjonen nå åpnet offentlig høring hvor interessenter kan komme med sine innspill til reguleringen. Kommisjonen vil bruke evalueringen til å avgjøre hvorvidt gruppefritaket skal forlenges, revideres eller om det skal bortfalle. Kommisjonens offentlige høring avsluttes 27. mai 2019.

Mer informasjon om Kommisjonens evalueringsprosess >>

 

Høringsfrist 2. mai 2019
I forbindelse med norske konkurransemyndigheters deltakelse i ovennevnte evalueringsprosess, er det ønskelig at interesserte parter i Norge kommer med innspill til Konkurransetilsynet vedrørende Kommisjonens prosess.Konkurransetilsynet oppfordrer også interesserte parter til å sende innspill direkte til Kommisjonen i forbindelse med høringen der. Dersom innspill sendes direkte til Kommisjonen, bes det om at det sendes kopi av uttalelsen til Konkurransetilsynet. Tilsynet ber om at eventuelle høringssvar sendes elektronisk til post@kt.no innen 2. mai 2019.