Høringssvar: Konkurransetilsynet støtter fortsatt regulering av mobilmarkedene

Konkurranseproblemer i mobilmarkedene gjør at markedene ennå ikke kan friskmeldes. Konkurransetilsynet støtter derfor Nkoms varsel om en ny periode med tilgangsregulering av Telenor.

Konkurransetilsynet har i dag sendt høringsuttalelse til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) varsel om fortsatt regulering av grossistmarkedene for mobiltjenester.

Tilsynet støtter Nkoms konklusjon om at det ennå er konkurranseproblemer i mobilmarkedene, som tilsier at markedene fortsatt bør forhåndsreguleres. Reguleringen innebærer at Telenor pålegges å gi tilgang til andre mobiloperatører, og varselet gir også rammer for hvilke priser og andre vilkår Telenor kan kreve fra tilgangskjøperne.

– Grossistmarkedene for mobiltjenester preges av høye etableringshindringer og få aktører. Etableringen av et tredje mobilnett gir grunn til å tro at reguleringen kan oppheves også her i Norge i fremtiden, slik man har gjort ellers i Europa. Men per i dag kan markedet ennå ikke friskmeldes, sier seniorrådgiver Magnus Friis Reitan.

– Konkurransetilsynet støtter også Nkoms forslag om å stramme inn reglene for når andre mobiloperatører kan plassere antenner i Telenors mobilmaster. Gitt utbyggingen Ice er i gang med, er gode regler for samlokalisering særlig viktig for etableringen av infrastrukturbasert konkurranse i årene som kommer, sier Reitan.

Link til høringsuttalelsen

Link til høringsbrevet til Nkom

Portrettbilde av Magnus Friis Reitan i Konkurransetilsynet.
Seniorrådgiver Magnus Friis Reitan

Kontaktinformasjon: 

Magnus Friis Reitan
Seniorrådgiver

Pressebilder >>

Pressetelefon: 47 66 77 77