Ikke misbruk av markedsmakt

Konkurransetilsynet har avsluttet sine undersøkelser av om Norgesgruppen har misbrukt en dominerende stilling i forbindelse med overgang til grossistdistribusjon av drikkevarer.

– Konkurransetilsynet har undersøkt forholdene rundt en mulig overgang til grossistdistribusjon for Hansa Borg og Ringnes. Tilsynet har ikke funnet grunnlag for påstandene om utilbørlig press fra Norgesgruppen i disse prosessene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Undersøkelsene ble igangsatt som følge av en klage fra Forbrukerrådet 17. april.

I klagen ba Forbrukerrådet Konkurransetilsynet om å stanse Norgesgruppens overtakelse av distribusjonen fra Hansa Borg og Ringnes. Forbrukerrådet anførte at overgangen kunne skyldes press fra Norgesgruppen, og at et slikt press kunne utgjøre et misbruk av Norgesgruppens dominerende stilling i ett eller flere markeder.

Portrettbilde av avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet.
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.